Coaching van non-profit organisaties vraagt om passie en kennis van zaken. Hart in Zaken helpt je bij jouw vraagstuk.
Maak gratis kennis!

Non-profit organisaties omschrijven wij als bevlogen organisaties, waarbij je kan denken aan verenigingen, stichtingen en overheden. In organisaties komen mensen, doelen, principes en structuren bij elkaar. Dat is in iedere organisatie zo, maar als we het hebben over BEVLOGEN organisaties speelt heel vaak de (maatschappelijke) betrokkenheid een rol. Coaching van vraagstukken in non-profit  organisaties vraagt dat er ook oog is voor eenieder die met zijn of haar ziel en zaligheid meewerkt aan het realiseren van die doelen.

Wanneer is coaching van non-profit organisaties behulpzaam?

Organisaties kunnen stagneren in hun ontwikkeling, de richting kwijt zijn. Er kunnen processen vastlopen, er kan verwarring ontstaan over doel en bestemming. Medewerkers en leden van de organisatie kunnen hun betrokkenheid verliezen en ‘afhaken’. In dergelijke situaties kunnen we helpen in de vorm van organisatiecoaching.

Coaching en geen advies

We noemen het bewust geen organisatie-advies, omdat dat naar onze smaak te vaak gaat over het opleveren van een mooi rapport dat vervolgens in een bureaula verdwijnt. Wij geloven erin dat verandering pas tot stand komt als die gedragen wordt en de gecoachte (organisatie) daarbij zoveel mogelijk op eigen benen blijft staan en aan het stuur zit (lees hier meer over onze werkwijze). Vandaar dat we het woord coaching gebruiken. We nemen natuurlijk wel de nodige kennis en kunde mee in het begeleiden van het proces. 

Uitgangspunt: een systemische blik

Om een organisatie verder te brengen gebruiken we eerst en vooral een systemische blik. Daarbij gaat het om de principes ordening (wie gaat voor wie?), uitwisseling (balans in geven en nemen) en binding (hoort iedereen erbij?). We kijken ook naar de oorsprong van de organisatie en de leidende principes (waaruit en waartoe is de organisatie ontstaan? En is dat nog actueel?)

Dan krijgen vragen als deze een hoofdrol: wat is de oorspong van de organisatie? hoe ziet de historie er uit? welke gebeurtenissen zijn er in de geschiedenis die in de vergetelheid zijn geraakt? hoe zit het met de ordening? en met de balans in geven en ontvangen? waar ligt het eigenaarschap en is dat voor iedereen duidelijk? welke bewegingen in de maatschappij zijn van invloed op de organisatie en wat vragen die van ons? en waar ligt dan een rol voor ons in de toekomst?

Het beantwoorden van dit soort vragen geeft een nieuw perspectief op je organisatie, waar vanuit ruimte ontstaat voor nieuwe handelingsmogelijkheden. 

We gebruiken soms organisatieopstellingen om inzicht te krijgen en zaken te verhelderen. Een organisatieopstelling is een representatie van de organisatie of delen van de organisatie waarin bepaalde wetmatigheden gelden: ieder heeft het recht erbij te horen, er is ordening en er is balans tussen geven en nemen. Het gaat niet over opgelegde regels maar over fenomenen van goed functionerende verbanden waarbij ieder individu tot zijn recht komt. Hierin kan verstoring zijn die het succes in de weg staat. Organisatieopstellingen geven inzicht. 

Coaching van non-profit organisaties begint bij betrokkenheid

Een organisatie bestaat uit mensen. Mensen met verschillende achtergonden, ervaringen, kennis en kunde. Mensen met een eigen kijk op de organisatie. En zeker in bevlogen organisaties geldt dat deze mensen zeer betrokken zijn bij het doel van de organisatie. Er schuilt een groot potentieel in, een vracht aan kennis en ervaring die je kunt inzetten bij het vormgeven van je organisatie, haar doelen en… bij het oplossen van problemen. Als je het op de juiste manier weet in te zetten.

In veel organisaties wordt dit potentieel onbenut gelaten. Dat is jammer. Wij weten hoe je deze bron van kennis kunt activeren en bruikbaar kunt maken. We zetten hierbij kennis, inzichten en methodes uit het gedachtengoed van Deep Democracy in. Het resultaat: alle wijsheid in de organisatie wordt benut en de betrokkenheid van medewerkers neemt toe, weerstand neemt af.

Op vertrouwen bouwen

De basis voor goed functionerende organisaties is vertrouwen. Als er vertrouwen is, dan durven mensen zich kwetsbaar op te stellen, wat ruimte geeft voor open gesprekken en constructieve conflicten.

In een constructief debat komen alle kanten van een kwestie of onderwerp aan het licht, waardoor goede, gedragen besluiten kunnen worden genomen. Een gedragen besluit zorgt voor vervolgens betrokkenheid en commitment van de medewerkers. Men speelt geen politieke spelletjes en voelt zich verantwoordelijk voor het resultaat. Er ontstaat een cultuur waarin men elkaar aanspreekt op het gezamenlijk geformuleerde resultaat en de persoonlijke taken.

We hebben dit natuurlijk niet zelf bedacht, maar maken hier dankbaar gebruik van het werk van Patrick Lencioni.

Individuele coaching

Een nieuwe richting vraagt vaak om, nieuwe afspraken, nieuwe werkwijzen en een andere houding van de leidinggevenden en de leden van het team. Omdat we meestal maar kort meelopen met een organisatie is het van belang om de nieuwe beweging goed te borgen. Daarom bieden we ook individuele coaching aan voor medewerkers en leidinggevenden.

We verkennen graag de mogelijke richtingen met je

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek

Wat je in Bangkok leert over teamwork

Bangkok heeft het spectaculairste openbaar vervoermiddel waar ik ooit in zat: de River Boat Express. In totaal 21 kilometer, 30 haltes. Als je durft tenminste. Focus en concentratie worden gevraagd van de crew. Het aanleggen en vertrekken is een stuk teamwork waarvan je véél van kan leren.

Lees de complete blog

Waar we onze kennis hebben opgedaan…