Coaching van non-profit organisaties

Organisaties kun je zien als systemen, met een eigen dynamiek. In organisaties komen mensen, doelen, principes en structuren bij elkaar. Dat is in iedere organisatie zo maar als we het hebben over non-profit organisaties speelt heel vaak de (maatschappelijk) betrokkenheid van de leden bij het doel van de organisatie mee. Coaching van vraagstukken in non-profit organisaties vraagt dat er oog is voor een ieder die met ziel en zaligheid meewerkt aan het realiseren van die doelen.

Wanneer is coaching behulpzaam?

Organisaties hebben een oorsprong en een bestemming. Organisaties functioneren in relatie tot hun omgeving en de processen die daar spelen. Organisaties kunnen stagneren in hun ontwikkeling, de richting kwijt zijn. Er kunnen processen vastlopen, er kan verwarring ontstaan over doel en bestemming. In dergelijke situaties kunnen we helpen met organisatiecoaching.

Coaching?

We noemen het bewust niet organisatie-advies, omdat dat naar onze smaak te vaak gaat over het opleveren van een mooi rapport dat vervolgens in een bureaula verdwijnt. Wij geloven erin dat verandering pas tot stand komt als die gedragen wordt en de gecoachte (organisatie) daarbij zoveel mogelijk op eigen benen blijft staan en aan het stuur zit (lees hier meer over onze werkwijze). Vandaar dat we het woord coaching gebruiken. En we nemen natuurlijk wel de nodige kennis mee in het begeleiden van het proces. 

Uitgangspunt: een model met drie dimensiesBij het besturen van een non-profit organisaties spelen drie dimensies een rol: strategie, structuur & cultuur. Een bestuurder moet oog hebben voor deze drie dimensies en stuurt op afstemming en balans tussen de drie. Bij de coaching van non-profit organisaties houden we het model in gedachten. We maken een analyse van de drie terreinen. In hoeverre zijn ze duidelijk? En zijn ze gedeeld? Wordt er naar gewerkt? Krijgen de drie de aandacht die ze verdienen? Zijn de drie dimensies op elkaar afgestemd? Uit de analyse wordt duidelijk waar verbeter- en verandermogelijkheden liggen. Daaruit maken we een plan van aanpak. Hierbij een link als je er meer oer wil lezen.

Systemisch werken met organisaties

Om een organisatie verder te brengen gebruiken we ook een systemische blik. Daarbij gaat het om de principes ordening (wie gaat voor wie?), uitwisseling (balans in geven en nemen) en binding (hoort iedereen erbij?). We kijken ook naar de oorsprong van de organisatie en de leidende principes (waaruit en waartoe is de organisatie ontstaan? En is dat nog actueel?) We gebruiken organisatieopstellingen om inzicht te krijgen en zaken te verhelderen.

Onze aanpak

We gebruiken verschillende inzichten, modellen en werkvormen. Denk aan Deep Democracy, Lencioni’s ‘5 Frustraties van Teamwork’, systemisch werk, organisatieopstellingen, The Golden Circle en DISC analyse

Dit alles met het doel: beter functionerende organisaties.

We verkennen graag de mogelijke richtingen met je

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek

Kijk ook eens naar deze 5 tips voor goed functionerende organisaties….