De Vraag

Het Bartimeus Fonds had in 2016 de ambitie om blinden en slechtzienden meer te betrekken bij het werk van de organisatie. Hoe dit aan te pakken?

Proces begeleid door Rob

Een pressure cooker conceptontwikkelingstraject met acht blinden en slechtzienden (projectpioniers met visie), om samen plannen te ontwikkelen voor hoe deze ambitie gerealiseerd zou kunnen worden. Rob heeft een 5-daagse ontworpen en begeleid, met daarin theorie (bvb. over creativiteit), gastsprekers (bvb over trends), brainstormsessies en presentaties aan de medewerkers van Bartimeus Fonds.

Resultaat

De plannen van de groep projectpioniers zijn uitgewerkt in een concept, dat heeft geleid tot het in dienst nemen van 4 mensen met een visuele beperking, die zich bezighouden met het opzetten van een netwerk en het uitvoeren van concrete acties die de levenskwaliteit van mensen met een visuele beperking moeten verbeteren.

Opdachtgever
Bartimeus Fonds