De Vraag

Common Frames organiseert media-workshops en -producties voor kinderen van ISK-scholen, bestaat 2 jaar en is in de afgelopen jaren snel en stormachtig gegroeid. Er is behoefte om voor de komende jaren focus aan te brengen in de richting en daarmee de activiteiten van Common Frames. 

Het Proces begeleid door Rob

Procesbegeleiding van de directie, gericht op het ontrafelen van de kern/de essentie van Common Frames en het positioneren van Common Frames, zodat van daaruit richting kan worden gegeven aan het maken van keuzes over:
– het aanbod van diensten en producten,
– doelgroepen en opdrachtgevers,
– verbindingen met partners. 

In het traject is een aantal bij Common Frames betrokken mensen actief ingeschakeld. In een co-creatie-sessie dachten ze mee over toekomst van Common Frames. De opgehaalde informatie is meegenomen in het vervolgproces.

Het Resultaat

Een helder kompas met kernwaarden, definitie van why-how-what, en beleidsplan voor de komende 5 jaar met een duidelijke focus en richting.

Opdachtgever

Common Frames, Utrecht