De Vraag

Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Goirle heeft een rijke geschiedenis als oudste muziekvereniging van Goirle. De vragen van de vereniging:

  • hoe kunnen we meer (jeugd)leden aan ons binden?
  • hoe kunnen we nieuwe partners (o.a.sponsoren) aan ons binden?
  • hoe kunnen we de betrokkenheid van de leden bij de vereniging vergroten?

Proces begeleid door Rob

Er is een werkgroep begeleid om antwoord te vinden op de bovenstaande vragen. De procesbegeleiding richtte zich op het positioneren van de vereniging (wat voor vereniging zijn wij over 5 jaar? wat zijn onze kernwaarden? welke waarde leveren we?) zodat van daaruit richting kon worden gegeven aan het aangaan van verbindingen met partners (o.a. voor financiering), het betrekken van vrijwilligers en het werven van nieuwe (jeugd)leden. In het traject is een brede afspiegeling van de leden actief betrokken.

Resultaat

Duidelijkheid over de identiteit, de kernwaarden en de waardepropositie van de vereniging. De leden zijn actief betrokken bij het dromen over de toekomst van de vereniging en hebben hun input gegeven. Er is een concreet actieplan opgeleverd en de acties en doelen zijn geborgd in de vereniging.

Opdachtgever
Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning Goirle (via Rabo Club Support)

Nieuwe invalshoeken

“Het was een fijn traject en begeleiding daarin heeft ons echt geholpen en verder gebracht. Fijn omdat nieuwe invalshoeken zijn belicht en out-of-the-box werd meegedacht en weer samen werd gebracht tot waar we zijn gestart. Fijn dat de begeleiding daar was om ook weer to-the-point te komen en van hak-op-de-tak verhalen weer terug gebracht werden bij de kern”

Evelien Gruijthuisen / bestuur Harmonie Goirle