De Vraag

De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, had tijdelijke begeleiding van het team Corporate Communicatie nodig. Een leidinggevende die coacht naar het realiseren van de afdelingsdoelen en de ambities van de KB.

Het Proces begeleid door Pien

In samenwerking met het team jaarplannen realiseren. Als opdrachtgever zorgen voor een nieuw KB.nl, een extranet voor bibliotheekprofessionals en een brand- en beeldportaal. Samen met marketing zorgen voor een merkstrategie. Vertegenwoordigen corporate communicatie in de directievergadering.

Het Resultaat

Tevreden team en directeur, jaarplan 2020, Bnetwerk en brand- en beeldportaal live, goedgekeurde BuCa kb.nl en een merkstrategie.

Opdachtgever

KB, nationale bibliotheek van Nederland, Den Haag