De Vraag

Vanuit Rabo ClubSupport komt regelmatig de vraag voor begeleiding van Muziekverenigingen of fanfares om te werken aan een toekomstvisie voor de club. Het gaat om een juiste balans vinden tussen vernieuwing en traditie. De vragen van de vereniging:

  • wat is ons DNA, kernwaarden, missie en visie? 
  • hoe kunnen we van daaruit voldoende financiële waarde behalen. Hoe kunnen we onze leden, achterban, bedrijven en fondsen financieel aan ons binden?

Proces begeleid door Pien

Er wordt gewerkt met een kerngroep om antwoord te vinden op de bovenstaande vragen. De trajectbegeleiding richt zich op het positioneren van de vereniging (wat voor vereniging zijn wij over 5 jaar? wat zijn onze kernwaarden? welke waarde leveren we?) zodat van daaruit richting kan worden gegeven aan het aangaan van verbindingen met partners, achterban en fondsen (o.a. voor financiering). In het traject is een brede afspiegeling van de leden actief betrokken.

Resultaat

Duidelijkheid over de identiteit, de kernwaarden en de waardepropositie van de vereniging. De leden zijn actief betrokken bij het dromen over de toekomst van de vereniging en hebben hun input gegeven. Er is een concreet actieplan opgeleverd en de acties en doelen zijn geborgd in de vereniging.

Opdachtgever
via Rabo ClubSupport voor o.a. Muziekvereniging Roosendaal, Fanfare De Vooruitgang, Muziekvereniging Concordia, Muziekvereniging Meijerijstad.

Bij onze kern gebracht

“Het was een fijn traject en begeleiding daarin heeft ons echt geholpen en verder gebracht. Fijn omdat nieuwe invalshoeken zijn belicht en out-of-the-box werd meegedacht en weer samen werd gebracht tot waar we zijn gestart. Fijn dat de begeleiding daar was om ook weer to-the-point te komen en van hak-op-de-tak verhalen weer terug gebracht werden bij de kern. Lees meer.”

Rita Jansen van Stiphout / bestuur Fanfare De Vooruitgang