De Vraag

De Nationale Jeugdronde is een jaarlijks terugkerend wielerevenement voor kinderen in Roosendaal en omstreken. De organisatie had de vraag: Hoe kunnen we als stichting moderniseren, om het evenement naar een nog hoger niveau te krijgen voor deelnemers, supporters, vrijwilligers en sponsoren?

Het Proces begeleid door Rob

Procesbegeleiding van een kerngroep ‘vernieuwing’. In spiegel- en droomsessies met stakeholders en deelnemende kinderen kernwaarden en doelen bepaald. Presentatie aan het bestuur.

Het Resultaat

Duidelijkheid over de waarde, kernwaarden en richting voor de toekomst, vertaald in concrete voorstellen die worden geïmplementeerd door het bestuur.

Opdachtgever

Rabo Club Support | de Nationale Jeugdronde