De Vraag

Na tien jaar organisator van de Nijmeegse Kunstnacht geweest te zijn, heeft Kunstvat de organisatie in 2022 overgedragen aan Stichting Hubert. Met de overdracht heeft de stichting ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van nieuwe programma’s en projecten. Help ons met met deze transitie waarin de doelstellingen en ambities opnieuw geformuleerd worden. 

Het Proces begeleid door Rob

Begeleiding van de transitie van de stichting en het realiseren van een nieuw beleidsplan. De kern van Kunstvat is opnieuw gedefinieerd zodat van daaruit richting kan worden gegeven aan het maken van keuzes over:
– het aanbod van diensten en producten,
– doelgroepen en opdrachtgevers,
– verbindingen met partners.

In het traject is de kern van de organisatie leidend geweest. In een co-creatie-sessie dachten actief betrokkenen mee over toekomst. En met een organisatieopstelling zijn inzichten verkregen over de toekomst en de inrichting van de organisatie.

Het Resultaat

Een helder BusinessModelCanvas met o.a. waarden en doelgroepen. Definitie van why-how-what en beleidsplan voor de komende 5 jaar met een duidelijke focus en richting.

Opdachtgever

Stichting Kunstvat, Nijmegen

Gestimuleerd om stil te staan bij belangrijke vragen

Aan de hand van canvassessies gingen we helemaal terug naar de basis: Wat is ons DNA? Wat is de rol van Kunstvat ten opzichte van ons publiek, de kunstenaars en onze partners? En wat voor plek willen we innemen in de toekomst? Ook kregen we huiswerk mee om na te denken over onze beoogde doelgroep, hoe deze te bereiken en wat we zien als onze kernactiviteiten. We werden tijdens de sessies echt gestimuleerd om stil te staan bij deze vragen, iets wat je anders niet zo snel doet. Je voelt dat je de sessies ten volste wilt benutten, waardoor je ook echt stappen vooruitzet.”

Op aanraden van Rob werden er ook een aantal externe betrokkenen bij gehaald, zoals een bestuurslid en onze vaste grafisch vormgever. Kim: “Tijdens een van de sessies hebben we zelfs een bedrijfsopstelling gedaan. Dat was ontzettend interessant. Door onze stichting in een ruimte te positioneren met onze partners, ons publiek, de kunstenaars en andere betrokkenen kwamen we erachter waar we op zoek moeten naar meer samenwerking of juist wat meer afstand moeten nemen.

Kim Uittenhout / oprichter Kunstvat