De Vraag

SV Nieuw Utrechts is een voetbalvereniging met een Turks-culturele achtergrond. De vereniging wil diverser worden. Via de KNVB (Ons Voetbal is van Iedereen) is Rob gevraagd om de club te begeleiden bij het maken van een plan

Proces begeleid door Rob

Er is een werkgroep begeleid om een concreet plan te ontwikkelen voor de doelen. Met input van de leden, via een ledenavond zijn doelen/ambities, kernwaarden en concrete acties geformuleerd.

Resultaat

Duidelijkheid over de identiteit, de kernwaarden en de waardepropositie van de vereniging. De leden zijn actief betrokken bij het dromen over de toekomst van de vereniging en hebben hun input gegeven. Er is een concreet actieplan opgeleverd en de acties en doelen zijn geborgd in de vereniging.

Opdachtgever
SV Nieuw Utrecht (via KNVB)