De Vraag

Aluin is een theatergezelschap dat al meer dan 30 jaar bestaat. Het laatste jaar is er veel wisseling in het vaste team geweest en zijn er meer specialisten aangenomen, bijv. voor marketing en educatie. Het team bestond voorheen vooral uit generalisten. Iedereen deed wat er gedaan moest worden. De directie wil samen met het team een teambuilding en inhoudelijke middag. Doel is elkaar en waar Aluin voor staat beter te leren kennen.

Proces begeleid door Pien

Samen met de directie is hun vraag voor de teammiddag verkent. Waar gaan we het inhoudelijk over hebben en wat is het gewenste resultaat ten aanzien van de teambuilding? Op basis hiervan is een afwisselend programma gemaakt waarin teamleden elkaar beter leerden kennen. En  het kompas van Aluin met kernwaarden, missie en visie is in de sessie met het team aangescherpt.

Resultaat:
Teamleden hebben elkaar beter leren kennen. Door met het hele team een gezamenlijke sessie te doen ondervond de directie dat iedereen al goed geïnformeerd is en op dezelfde lijn zit over de organisatie en wat ze willen uitdragen. Het kompas van Aluin is aangescherpt en zeker bij de marketingmedewerkers wordt het er nu regelmatig gebruik van gemaakt

Opdachtgever:
Aluin