De Vraag

Tien theaters uit de regio Zwolle/Salland wilden – op initiatief van een van de directeuren – onderzoeken of en op welke manier er meer samenwerking mogelijk was tussen de theaters. Via Rabo Club Support werd Rob gevraagd om dit proces te begeleiden. 

Proces begeleid door Rob

Rob heeft de 10 directeuren in een aantal sessies begeleid bij, de voor- en nadelen, de consequenties, het verkennen van de mogelijkheden, de mogelijke reikwijdte en de grenzen van de samenwerking. 

Resultaat

Er is verbinding en helderheid ontstaan tussen de directies en medewerkers in de verschillende organisaties. Er zijn terreinen van samenwerking gekozen en er zijn werkgroepen aan de slag gegaan met de concretisering van de samenwerking op deze terreinen. 

Opdachtgever
Tien theaters in de regio Zwolle/Salland (via Rabo Club Support)