De Vraag

Villa Zebra werkt met een veertigtal vrijwilligers die het museum draaiende houden. De vrijwilligers hebben dagelijks contact met het publiek. Villa Zebra wilde vormgeven aan een nieuw gastvrijheidsbeleid, met input van het team van vrijwilligers.

Proces begeleid door Rob

Rob heeft een sessie begeleid met het team van vrijwilligers en de betaalde medewerkers rondom het onderwerp gastvrijheid. Doel van de sessie was het inventariseren van zoveel mogelijk invalshoeken, kennis en ervaringen van de medewerkers over dit onderwerp. Over knelpunten en mogelijke oplossingen. Rob heeft hierbij gebruik gemaakt van methodes en technieken uit Deep Democracry, zoals het gesprek op voeten en de check-in en check-out.

Resultaat

– een gedeeld inzicht in de knelpunten;
– gezamenlijk geformuleerde nieuwe werkwijzen en oplossingen;
– meer onderling begrip en samenhang in het team;
– gedeeld eigenaarschap voor zowel knelpunten en oplossingen.

Opdachtgever
Villa Zebra