Uitgangspunt: een model met drie dimensies

Bij het besturen van een organisatie spelen drie dimensies een rol: strategie, structuur & cultuur. Een bestuurder moet oog hebben voor deze drie dimensies en stuurt op afstemming en balans tussen de drie. Bij de begeleiding van organisaties houden we het model in gedachten. We maken een analyse van de drie terreinen. In hoeverre zijn ze duidelijk? En zijn ze gedeeld? Wordt er naar gewerkt? Krijgen de drie de aandacht die ze verdienen? Zijn de drie dimensies op elkaar afgestemd? Uit de analyse wordt duidelijk waar verbeter- en verandermogelijkheden liggen. Daaruit maken we een plan van aanpak. 

Dit proces doorlopen we altijd samen met de opdrachtgever en bij voorkeur ook met betrokkenheid van mensen in de organisatie. Dat geeft mede-eigenaarschap en zorgt ervoor dat keuzes en afspraken gedragen worden. Wel zo makkelijk.

Strategie gaat over de richting van de organisatie:
• waar gaan we heen en op welke manier doen we dat?
• wat is onze missie en visie?
• wat zijn onze kernwaarden?
• voor wie of wat is onze organisatie er?
• waar richten we ons op in de toekomst (en waarop dus niet)?
• en welke concrete activiteiten horen daar bij (en juist niet bij)?

Structuur gaat over de inrichting van de organisatie:
• welke organisatievorm en organisatiestructuur past het beste?
• hoe zijn de rollen en taken verdeeld?
• hoe verhoudt ieder zich tot het geheel?
• hoe is de samenwerking georganiseerd?
• hoe is de uitwisseling van informatie geregeld?
• welke protocollen, werkstructuren en systemen zijn nodig?

Cultuur gaat over de manier waarop we de dingen doen:
• hoe gaan we met elkaar om?
• wat zijn normen en waarden?
• welke rituelen hebben we?
• welke verhalen en symbolen zijn hier van belang?
• op welke manier krijgt de historie van de organisatie een plek?

Wat denk je? 

Als je deze vragen voor je eigen organisatie stelt, wat zijn dan de antwoorden? Is alles duidelijk, of zijn er zaken waar je nog geen antwoord op hebt? Kun je al de vinger leggen op de zere plek? Wij gaan graag met je in gesprek om te ontrafelen wat jouw organisatie nodig heeft. 

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek