Pien Rommens

Mijn passie is het beste halen uit mensen en organisaties. Als je verbonden met dat wat je graag doet, vanuit je kern, dan kan potentieel tot bloei komen. Ik zoek dan ook naar de authenticiteit van organisaties en de mensen die er werken. Dan gaat het om vragen als wat is ons leidende principe, wat zijn onze kernwaarden, waar richten we ons op in de toekomst (en waarop dus niet). Samen, ieder vanuit zijn kwaliteit, functie en rol in de organisatie.

Ontrafelen en verbinden zijn woorden die het beste bij mij passen. Ik begeleid organisaties en teams met compassie, help met het kijken vanuit verschillende perspectieven en het verenigen van heden en verleden. Ik kijk naar organisaties vanuit een systemische blik waardoor onbewust patronen zichtbaar worden. Patronen die kunnen belemmeren dat de organisatie als geheel tot volle bloei kan komen. 

 

Ik ben coach, systemisch opsteller en marketingspecialist met 25 jaar ervaring als manager in de culturele sector. Mijn opleidingen heb ik gedaan bij BUas, UvA, Phoenix Opleidingen, het Bert Hellinger Instituut en EDN Solutions.

Bekijk mijn profiel op LinkedIn.

Rob van Doggenaar

Een rode draad in mijn leven & werk is: verbinden en betrekken. In organisaties zijn verbinding en betrokkenheid voor mij sleutelbegrippen. Als een organisatie verbonden is met zijn identiteit, herkomst en toekomst, dan loopt alles beter en worden doelen bereikt op een natuurlijke manier. 

Hier hoort natuurlijk ook verbinding tussen mensen bij. Mensen maken een organisatie. Als ze betrokken zijn bij het bepalen van de koers ontstaat commitment aan het gezamenlijke doel. Ze kunnen elkaars rol daarin beter zien en respecteren. Dan zijn mensen, teams en daarmee organisaties tot grootse dingen in staat.

Ik begeleid organisatie en teams met een systemische blik, betrokkenheid, onbevangen nieuwsgierigheid en verbindend vermogen. Waar nodig ben ik (liefdevol) confronterend. Ik nodig uit tot nieuwe perspectieven, heb oog en oor voor alle invalshoeken en kan die zonder oordeel met elkaar in verbinding brengen. Ik gebruik hoofd & hart.

Ik ben coach, opsteller en procesbegeleider met 30 jaar ervaring als leidinggevende van verschillende teams. Ik ben opgeleid bij BUas, Phoenix Opleidingen, DISC Factor, Human Dimensions en het Bert Hellinger Instituut.

Bekijk mijn profiel op LinkedIn.

coaching en procesbegeleiding voor bevlogen organisaties 

Wij helpen maatschappelijk gedreven organisaties en familiebedrijven bij hun ontwikkeling en verandering
 We werken systemisch

maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek